Daire

Blok

Destek Personeli

%

Güven

Güncel Duyurular

Hizmet Alımı Duyurusu

Read more

Hizmet Alımı Duyurusu

113388/1 Ada Yönetimi (Sevgi Çiçeği Sitesi) bünyesinde çalıştırılmak üzere 3 blok görevlisi ve 1 büro personelini kapsayan hizmet alımı yapılacaktır. Aşağıda belirlenen şartlar çerçevesinde sitede sürekli olarak bulunması istenen blok görevlileri için ikamet yeri yönetimimiz tarafından karşılanacaktır. Lütfen vereceğiniz tekliflerde aşağıdaki şartları dikkate alınız: Verilecek olan tekliflerde blok görevlilerine ödenecek maaş için brüt asgari ücretin, büro görevlisi içinse net asgari ücretin baz alınması gerekmektedir. Personelin tüm sigorta, kıdem tazminatı vb. gider ve harcamaları da yüklenici firmaya ait olacaktır. Personelin maaş ödemesi firma tarafından her ayın en geç 5’ine kadar yapılması gerekmektedir. Personel maaş ödemesi yapıldıktan sonra maaş ödemesi, sigorta ve diğer giderlere (kıdem tazminatı vb.) ait dekontların tarafımıza ulaştırılmasından sonra 113388/1 Ada Yönetimi yüklenici firmaya ödemesi gereken miktarı en geç ayın 10’u veya belgelerin ulaşmasını takip eden 3 iş günü içerinde ödeyecektir. Teklif verecek firmalar çalışanların haftada en az 1 kez denetlenmesini taahhüt etmelidir. Firmanın Ankara’da bir ofisinin bulunması ve sürekli olarak ulaşılabilir olması gerekmektedir. Sözleşmede bunun taahhüt edilmesi gerekmektedir. Blok görevlilerine firma tarafından yazlık ve kışlık olmak üzere 2’şer takım iş elbisesi temin edilecektir. 113388/1 Ada Yönetimi herhangi bir memnuniyetsizlik halinde 1 (bir) ay öncesinden haber vermek şartıyla sözleşmeyi fesih hakkına sahip olacaktır.   Lütfen vereceğiniz tekliflerde ticaret sicil kaydı vb. belge ve ruhsatlarınızın örneğini sunmayı unutmayınız. Bu asgari şartları taşımayan teklif vericilerin teklifleri dikkate alınmayacaktır. Verilecek olan teklifler için son tarih 17.10.2015’tir. Görevlilerin 01.11.2015 tarihi itibariyle göreve başlamış olmaları gerekmektedir. Verilecek olan teklifleri Ada Yönetim Kurulu görüşerek karara bağlayacaktır.   Personelde Aranan Şartlar: Blok görevlileri için; Erkek ve askerliğini yapmış olmak. Adli sicili temiz olmak. Bahçe işlerinden anlamak. Isıtma sistemini çalıştırmak için ateşleyici belgesine sahip olmak.   Büro...

Superonline İyileştirme Çalışmaları Hakkında Duyuru

Read more

Superonline İyileştirme Çalışmaları Hakkında Duyuru

Superonline Kullanan Kat Maliklerine Duyurulur Gölbaşı Belediye’sinin almış olduğu karar gereği sitemiz içerisinde bulunan metronet (superonline) iyileştirme çalışmaları yapılamamaktadır.

Kıyas Metni

Read more

Kıyas Metni

Sitemizde merkezi doğalgaz ile ısıtma yapılmaktadır.  Sitedeki hak sahiplerinin daire içlerinde bulunan kolektör vanalarını veya radyatör dönüş vanalarını kapatmaları nedeni ile ısı sayaçları ölçümleme yapmamakta ve bağımsız bölümlere düşen fatura bedelleri hesaplanamamakta olduğundan merkezi ısıtma sistemlerinde uygulanan ısı sayaçları ile ısı tüketimleri sağlıklı ve amacına uygun bir şekilde okunamamaktadır. Bu konuda ısı ve sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmeliğin 8/1 inci maddesinde yer alan merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısınma giderinin %70 i bağımsız bölümleri ölçülen ısı tüketimine göre paylaştırılır. Toplam ısınma gideri %30 ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına (m2)  göre paylaştırılır. 1-Hükmü ile 11\1 maddesinde yer alan ‘’Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhi sıcak su payları gider paylaşım belgeleri düzenlenmesi döneminde bir ekipman arızalanması veya benzeri bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması belirlenemeyen paylar daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerdeki tüketimlere veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer bağımsız bölümlerin tüketimi esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçümleme şirketlerince belirlenir. a)Hükümleri uyarınca işlem ve tesis edilmesine rağmen uygulamada herhangi bir hataya sebebiyet verilmemesi ve site sakinleri adına doğabilecek zararların minimuma indirilmesi için ısı sayaçları takılı olmayan, sayaçları okunamayan ve sıfır tüketim olan dairelerde, o sitedeki benzer dairelerin tüketimlerinin esas alınması(alt üst daire kıyası), sayaçlarda manipülasyon yapılması, hizmet reddi veya sayaç tüketimlerinin üst üste iki dönem sıfır alınması durumunda kat malikleri uyarılmasına rağmen sıfır tüketimi giderici ve düzeltici işlem yapmamakta ısrar ediyorsa üçüncü dönemde, ilgili daireye bloktaki en yüksek tüketim tutarının fatura edilmesine, 2- Merkezi ısıtma sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve...

Görüş ve Öneriniz Bizim İçin Değerli

Bize Ulaşın